OBČINA JURŠINCI
Ulica: Juršinci
Hišna št.: 3b
Naselje: Juršinci
Poštna št./kraj: 2256 Juršinci


DOM UPOKOJENCEV PTUJ

Ulica: Volkmerjeva cesta Hišna št.: 10
Naselje: Ptuj
Poštna št./kraj: 2250 Ptuj


OSNOVNA ŠOLA JURŠINCI

Ulica: Juršinci
Hišna št.: 19
Naselje: Juršinci
Poštna št./kraj: 2256 Juršinci


DRUŠTVO VINOGRADNIKOV IN SADJARJEV JURŠINCI
Ulica: Juršinci
Hišna št.: 3b
Naselje: Juršinci
Poštna št./kraj: 2256 Juršinci


KOMUNALNO PODJETJE PTUJ d.d.

Ulica: Puhova ulica
Hišna št.: 10
Naselje:/
Poštna št./kraj: 2250 Ptuj