Trajnostna in učinkovita raba naravnih virov je eden od ključnih vidikov varovanja okolja ob hkratnem povečevanju gospodarske učinkovitosti. Projektne aktivnosti ne bodo imele vpliva na dobrine, ki zagotavljajo naravni ekosistem in ne bodo vplivale na stopnjo biotske raznovrstnosti in ohranjanje zdravih ekosistemov. Tako projekt ne bo (negativno) vplival na obremenitev okolja.