Ene drugim lahko različne generacije veliko ponudijo, saj starejše generacije zaznamuje modrost, izkušenost, obilica tradicionalnih znanj in spretnosti, mlajše generacije pa odlikuje inovativnost, obvladovanje sodobnih komunikacijskih in drugih tehnologij in veščine učinkovitega prilagajanja zahtevam sodobnega načina življenja. V okviru projektnih izobraževalnih aktivnosti bomo vse navedeno združili_ v celoto ter tako omilili razsežnost medgeneracijskega prepada in razvijati medsebojno razumevanje in spoštovanje.
Izobraževalne aktivnosti, ki se bodo izvedle v projektu:
– Sadjarske delavnice
V času trajanja projekta bodo izvedena 3 izobraževalna srečanja – delavnice, ki bodo udeležencem dala znanja o oživitvi travniških sadovnjakov, pomenu sadja v zdravi prehrani, uvajanju redkih sadnih vrst in o predelavi ter vlogi sadjarstva kot viru doživljajskega turizma ter kmetijstva.
Sadjarske delavnice bosta v sodelovanju organizirali in izvedli OŠ Juršinci in Društvo vinogradnikov in sadjarjev Juršinci.

ZELIŠČNE DELAVNICE

V času trajanja projekta bodo izvedena s strani OŠ Juršinci 3 izobraževalna srečanja – delavnice na temo zeliščarstva. Z delavnicami se bodo približala zelišča, gojenje ter njihovo vsestransko uporabnost. Glavni cilji so, da spozna rastlinski svet v njegovem razvoju in spreminjanju ter se razvije odgovoren in skrben odnos do narave. Udeleženci bodo pridobili osebno izkušnjo o izvoru hrane, vključevanju zelišč v zdravo, lokalno pridelano hrano ter o možnostih ohranjanja zdravja po naravni poti. Delavnice bodo temeljile na neposredni izkušnji čutnega zaznavanja in doživljanja zelišč na odprtem. Program delavnice je sestavljen tako, da so v proces spoznavanja in nadgrajevanja znanja o zeliščih vključena naslednja čutila: vonj, okus, vid, dotik. Omogočimo neposredno doživljanje zelišč, saj so leti aktivni udeleženci in v veliki meri tudi soustvarjalci. V okviru delavnic se bo opazovalo in vonjalo sveža in suha zelišča, ugotavljalo vrste zelišč po vonju in po okusu, iskalo obravnavana zelišč na zeliščnem vrtu, iskalo obravnavana zelišča v literaturi.

– Čebelarske delavnice
V času trajanja projekta bodo izvedena 3 izobraževalna srečanja – delavnice, katere bo OŠ Juršinci izvedla v sodelovanju s Čebelarskim društvom Juršinci. Delavnice bodo obsegale predavanje o čebelarjenju in apiterapiji, ter prikaz različnih čebelnjakov in različnih apiterapevtskih izdelkov.

– Vinogradniške delavnice
V času trajanja projekta bodo izvedena 3 izobraževalna srečanja – delavnice, katere bo OŠ Juršinci izvedla v sodelovanju s Društvom vinogradnikov in sadjarjev Juršinci. Delavnice bodo obsegale predavanje o vinogradništvu in vinarstvu ter prikaz sajenja in obdelovanja vinske trte.
– Učenje tujih jezikov v učilnici v naravi
V času trajanja projekta bodo izvedena 3 izobraževalna srečanja – delavnice, katere bo izvedla OŠ Juršinci. Udeleženci se bodo izobraževali – učili tujega jezika – nemščine in angleščine – na tematiko vinogradništva in sadjarstva.

Vsa gradiva za izobraževanja bodo vsebovala vse zahtevane elemente označevanja v skladu z Navodili Organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin Evropske kohezijske politike v Programskem obdobju 2014 -2020