Aktivnosti v tem sklopu strmijo k povečanju socialne vključenosti ranljivih skupin in preprečevanje nastajanja socialnih stisk, k večjemu zadovoljstvu in vitalnosti ter vključevanje v družbeno življenje, ši􀂈enje kroga socialnih stikov in povečanje socialne integracije ter izboljšanje kakovosti življenja in zmanjšanje stopnje stresa.
V okviru tega bodo organizirane zabavno-družabne igre za vse generacije in sicer:

– igranje šaha,
– igranje pikada,
– risanje talnih grafitov,
– ristanc.

Vse te aktivnosti bo v okviru projekta organizirala in izvedla OŠ Juršinci v mesecu septembru in oktobru 2017 (1x na teden), aktivnosti se bodo nadaljevale tudi po končanju projekta. V ta namen bo kupila lesen šah (3 kom), elektronski pikado (1 kom), kredo v spreju (2 kosa).