AKTIVNOSTI

Projekt »Medgeneracijski center v naravi Juršinci« se odziva na potrebo po ponovni vzpostavitvi aktivnega sodelovanja med generacijo otrok in starostnikov ter drugih ranljivih skupin in tako prispevati h kakovostnemu, zdravemu in ustvarjalnemu preživljanju prostega časa. Hkrati pa se bo v okviru projekta funkcionalno uredilo vaško središče, kjer bo potekalo medgeneracijsko sodelovanje, povezovanje ter druženje in kjer se bodo izvajale tudi izobraževalne aktivnosti. V naravi se bo uredil rekreacijsko-igralno-družabni center in s tem se bo tudi izboljšala urejenost okolja. Projekt se bo izvedel v eni fazi in bo zagotavljal trajnost izvajanja tudi po preteku financiranja iz sredstev Evropske Unije in lokalnih virov. Projektne aktivnosti se bodo začele v mesecu juniju, predvsem infrastrukturno-naložbeni del, medgeneracijske aktivnosti in širjenje socialnih krogov pa se bodo izvajale vse do konca meseca oktobra in seveda nadaljevale tudi trajnostno – še po koncu samega projekta

Projekt je sestavljen iz naslednjih sklopov, ki se medsebojno prepletajo: 

1. Vzpostavitev športno-rekreacijske infrastrukture v naravi ter ureditev prostora za skupno preživljanje prostega časa
2. Druženje in širjenje socialnih krogov
3. Rekreacija in športne aktivnosti
4. Izobraževanje
5. Informiranje

1. Vzpostavitev športno-rekreacijske infrastrukture v naravi ter ureditev prostora za skupno preživljanje prostega časa
V okviru projekta se bodo urbano in delno preuredili trije vitalni prostorski deli v naselju Juršinci. Projekt se osredotoča predvsem na tri primarne lokacije. Vse tri lokacije se bodo povezale z dodatnimi smiselnimi urbanimi in infrastrukturnimi elementi.
Razdelitev celotne situacije si sledi od juga proti severu:
OBMOČJE OBRAVNAVE-01 (ob krožišču)

V okviru projekta za izvedbo prostorske prenove z medgeneracijsko tematiko smo predvideli tudi smiselne manjše ureditvene posege in izvedbo (postavitev) urbane opreme, ki bo povezovala vse tri lokacije – OBMOČJE 04 pare. št. 733, 716/5, 715/4, in 6/4 k.o. Juršinci.
Območje obravnave – 01 (pare. št. 36/1, k.o. Juršinci)
Gre za javno ploščad ob krožišču, ki bo namenjana za medgeneracijsko druženje, preživljanje prostega časa, izvajanje izobraževanj ter izvajanje skupnih medgeneracijskih aktivnosti. Na tem prostoru je že obstoječi trgovski lokal (prodaja sladoleda). V okviru projekta bomo na tej ploščadi postavili dve večji betonski mizi in štiri betonske klopi. Na ploščad dostopamo preko dveh prečnih tlakovanih površin (stez) in preko dveh vzdolžnih peščenih poti. Ob robu teh komunikacijskih bomo postavili še šest parkovnih betonskih klopi. Na ploščad bomo postavili še vrtni umivalnik, 4 betonske koše ter stojalo za kolesa. Za to opremo bo poskrbela Občina Juršinci.
Vzdolž južne parcelne meje bomo zasadili vinsko trto, 15 kosov (zasaditev 3x sadika na 3,00 m = 15 sadik vinske trte} in postavili tradicionalni leseni latnik »brajde« dolžini 15 metrov (dolžina v izmeri 5kom x L=3,00 m, višina 2,40 m, skupaj=15m). Vse okrasne cvetlične grede bomo zasadili z zelišči in dišavnicami (2x vzdolžni gredi v dolžini 10,50 m = 21,0 m, sadike cvetočih trajnic, zelišč, dišavnic 2x 13 kom}. Za omenjeno bo poskrbelo Društvo vinogradnikov in sadjarjev Juršinci, Osnovna šola Juršinci pa bo na to tematiko izvajala izobraževalno-tematske aktivnosti (delavnice).
Ob vzhodni parcelni meji je v okviru projekta predvidena zatravitev in zasaditev nižje žive meje (64 sadik) v dolžini 35 metrov, poleg žive meje pa še zasaditev 5 parkovnih dreves Oavor), ki bodo z višjo krošnjo nudile senco z vzhodne strani. To se bo uredilo pod okriljem Občine Juršinci.
Preko glavne ceste (zebra) poteka pot po obstoječem pločniku proti vzhodu in centru Juršinc. Vzdolž glavne ceste, kjer je zasajen lipov drevored bomo postavili 7 parkovnih klopi. Ob vsaki drugi se bo postavil koš za smeti. Pod klopmi, ki bodo postavljene vzdolž zunanjega roba asfaltnega pločnika, bomo naredili tlakovanje z betonskimi pranimi ploščami in ozek betonski vrtni robnik.
Pot nas pripelje do starega centra Juršinc, ki ga tvori prostor med župniščem, cerkvijo in kulturno dvorano. Tudi v tem prostoru smo bomo uredili manjše posege s postavitvijo 2 parkovnih klopi in dodaten koš za smeti. Postavitev na obstoječi tlak ob Kulturni dvorani Juršinci. Vse omenjeno bo uredila Občina Juršinci.
Preko tržnega prostora poteka pot proti severu, nad kulturno dvorano Juršinci, do OŠ Juršinci. Tudi na tej stezi je že izvedena javna razsvetljava in zasaditev visokih tankostebelnih dreves Oavor z višjo in podolgovato krošnjo). Postavili bomo še 3 visoke »kandelabra« svetil (visoke stebrne svetilke z zvonasto lučjo) – pod okriljem partnerja Komunalno podjetje Ptuj d.d .. Območje 01 bo označeno z 1 informativno tablo – informiranje o projektu.